סדרת לימוד – האיגרת אל הרומים

האיגרת אל הרומים

סדרת לימוד – האיגרת אל הרומים
– מאת יוסי עובדיה ולירון שני –
(המסרים מאסיפות השבת)

שיעור 1 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 2 – מאת לירון שני
שיעור 3 – מאת לירון שני
שיעור 4 – מאת לירון שני
שיעור 5 – מאת לירון שני
שיעור 6 – מאת לירון שני
שיעור 7 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 8 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 9 – מאת לירון שני
שיעור 10 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 11 – מאת לירון שני
שיעור 12 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 13 – מאת לירון שני
שיעור 14 – מאת לירון שני
שיעור 15 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 16 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 17 – מאת לירון שני
שיעור 18 – מאת לירון שני
שיעור 19 – מאת לירון שני
שיעור 20 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 21 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 22 – מאת לירון שני
שיעור 23 – מאת לירון שני
שיעור 24 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 25 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 26 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 27 – מאת לירון שני
שיעור 28 – מאת לירון שני
שיעור 29 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 30 – מאת לירון שני
שיעור 31 – מאת לירון שני
שיעור 32 – מאת לירון שני
שיעור 33 – מאת לירון שני
שיעור 34 – מאת לירון שני
שיעור 35 – מאת יוסי עובדיה