סדרת לימוד – ספר ההתגלות

ספר ההתגלות

סדרת לימוד – ספר ההתגלות
– מאת יוסי עובדיה ולירון שני –
(המסרים מאסיפות השבת)

שיעור 1 – (סקירה כללית) – יוסי עובדיה
שיעור 2 – פרק א', ישוע איש המפתח – לירון שני
שיעור 3 – המכתבים לקהילות, אסטרטגיית הניצחון – לירון שני
שיעור 4 – המכתב לפרגמוס – יוסי עובדיה
שיעור 5 – המכתב לתיאטירה – יוסי עובדיה
שיעור 6 – המכתב לסרדיס – לירון שני
שיעור 7 – המכתב לפילדלפיה – לירון שני
שיעור 8 – המכתב ללאודיקה – יוסי עובדיה
שיעור 9 – היכל ה' – יוסי עובדיה
שיעור 10 – התגלות ה', מגילת הפסח – לירון שני
שיעור 11 – התגלות ו' 1-8 – לירון שני
שיעור 12 – יום ה' הגדול הגיע – לירון שני
שיעור 13 – התגלות פרק ז' – יוסי עובדיה
שיעור 14 – התגלות פרק ח' – יוסי עובדיה
שיעור 15 – התגלות פרק ט' – יוסי עובדיה
שיעור 16 – התגלות פרק י' – יוסי עובדיה
שיעור 17 – התגלות פרק י"א 1-2 – לירון שני
שיעור 18 – התגלות פרק י"א 3-19 – לירון שני
שיעור 19 – דניאל פרק ב' – יוסי עובדיה
שיעור 20 – דניאל פרק ט' – יוסי עובדיה
שיעור 21 – ההתגלות פרק י"ב 1-5 – לירון שני
שיעור 22 – ההתגלות פרק י"ב 6-18 – לירון שני
שיעור 23 – ההתגלות פרק י"ג 1-10 – יוסי עובדיה
שיעור 24 – ההתגלות פרק י"ג 11-18 – יוסי עובדיה
שיעור 25 – ההתגלות פרק י"ד 1-13 – יוסי עובדיה
שיעור 26 – ההתגלות פרק י"ד 14-20 – לירון שני
שיעור 27 – ההתגלות פרק ט"ו – לירון שני