סדרת לימוד – האיגרת אל הקולוסים

קולוסים
שיעור 1 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 2 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 3 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 4 – מאת ישראל הראל
שיעור 5 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 6 – מאת לירון שני
שיעור 7 – מאת לירון שני
שיעור 8 – מאת לירון שני
שיעור 9 – מאת לירון שני
שיעור 10 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 11 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 12 – מאת לירון שני
שיעור 13 – מאת לירון שני
שיעור 14 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 15 – מאת לירון שני
שיעור 16 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 17 – מאת לירון שני
שיעור 18 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 19 – מאת יוסי עובדיה