סדרת לימוד – ספר נחמיה (16 שיעורים)

הליכה על חומה
שיעור 1 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 2 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 3 – מאת לירון שני
שיעור 4 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 5 – מאת לירון שני
שיעור 6 – —— שיעור חסר
שיעור 7 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 8 – מאת לירון שני
שיעור 9 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 10 – מאת לירון שני
שיעור 11 – מאת לירון שני
שיעור 12 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 13 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 14 – מאת יוסי עובדיה
שיעור 15 – מאת לירון שני
שיעור 16 – מאת לירון שני