"הבאר" – מתחם הצעירים שלנו משרת את כל צעירי העיר מכלל הקהילות המשיחיות בעיר. צעירי הקהילות נפגשים באופן קבוע במתחם למפגשי תפילה, הלל, לימוד משותף, התחברות ומשחקים.

לעתים מזמינים הם את חבריהם הלא מאמינים ומאירים להם את אורו של המשיח. בנוסף, קבוצת הצעירים רקמה קשרים עמוקים עם קבוצת הצעירים דוברי הערבית מאזור נצרת וכפר כנא והם מתמידים להיפגש יחדיו.