כל המקבל את ישוע כמושיע אישי וחוזר בתשובה (משנה את דרכו מתוך אמונה) – מקבל סליחה על חטאיו וריצוי עם אלוהים

 • אהבת את ה' אלוהיך – קשר אישי עם אלוהים
 • "ואהבתך לרעך כמוך…" – חבר, שכן, אח, יריב או אויב
 • כוונת הלב ולא רק פעולה חיצונית
 • קורא לקשר אישי עם אלוהים וחזרה כנה מדרכי החטא
 • ישועה ע"י חסד ולא מעשים
 • קודם הלב… אח"כ חוקים

מיהו ישוע?

 • מגשים את נבואות המשיח מהתנ"ך
 • בגיל 30 – מתחיל את חייו "הציבורים"
 • עושה ניסים ומרפא חולים
 • יוצא כנגד הממסד הדתי – שחיתות מוסרית וצביעות
 • הממסד הדתי פועל כנגדו ומנסה להכשילו
 • הממסד הדתי אוסר אותו ומשכנע את פילטוס להוציאו להורג בצליבה
 • יוחנן א' 29: "הנה שה האלוהים"
 • ישוע נצלב ומת בחג הפסח של שנת ~36 לספירה – בשעה בה שחטו את שה הפסח במקדש
 • קם לתחיה לאחר 3 ימים
 • עולה לשמיים ומבטיח שיחזור בשנית
 • זמן הגעה: לפני חורבן בית שני – דניאל ט'
 • מעמד כלכלי: משפחה ענייה – ישעיהו י"א 1-2
 • מעמד: עבד ה' ומלך – ישעיהו מ"ב / תהילים ב' 7-12
 • תפקיד: גאולה מחטאכפרה ומוות בעבור חטאי העולם – ישעיהו נ"ג
 • יחס מהעם: יידחה ע"י בני עמו – זכריה י"א וי"ב
 • עם: ישראל – בראשית כ"ב 18
 • שבט: יהודה – בראשית מ"ט 10
 • משפחה: ישי/דוד – ישעיהו י"א 1-2
 • דרך לידה: לידה מבתולה – ישעיהו ז' 14
 • מקום לידה: בית לחם אפרתה – מיכה ה' 1